Kvifor får eg ikkje henta skattekortet/frikortet til ein tilsett?

Dersom den tilsette ikkje har fått utferda skattekort, kjem du til å få melding om dette. Den tilsette må søkje om skattekort/frikort. Du vil få varsel om endra skattekort når skattekortet/frikortet er klart til å hentast.

Har du fått frikortbeløp 0 kr? Sjå Korleis hentar eg frikort?