Vil arbeidstakar bli varsla?

I desember kvart år vil arbeidstakaren få ei oversikt over kva for arbeidsgivarar som har henta skattekortet det siste året.

Med tenesta «Mine arbeidsgivarar» kan arbeidstakaren sjå kva for arbeidsgivarar som har henta skattekortet deira elektronisk.

Du har berre lov til å hente skattekort for personar du skal betale ut trekkpliktige ytingar til.