Arbeidsgivarar kan ikkje søkje om skattekort på vegner av tilsette

  • Skriv ut

Norske arbeidsgivarar kan ikkje ta med seg passa til dei tilsette til skattekontoret for å søkje om skattekort og D-nummer på vegner av dei tilsette.

Utanlandske arbeidstakarar utan D-nummer må sjølve møte på skattekontoret for å søkje om skattekort. Frå kravet om personleg oppmøte gjeld det enkelte unntak.

Utanlandske arbeidstakarar må leggje fram pass eller tilsvarande identitetsdokument slik at skattekontoret kan utføre ein identitetskontroll.

Skattekortene innehald ikkje opplysninger om opphaldstillatelse, og er ikkje eit bevis på at en arbeidstakar har rett til arbeid eller opphald i Noreg. Arbeidsgivar har eit sjølvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Noreg. Utlendingsdirektoratet (UDI) svarer deg på spørsmål om dette.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.