Skattemelding, registrering av løn og arbeidsgivaravgift

Det skal ikkje leveres skattemelding til norske skattestyringsmakter når artisten er skattepliktig etter artistskatteloven. Dei som er trekkpliktige etter artistskatteloven skal ikkje sende inn a-melding over ytelser eller betale arbeidsgivaravgift av slike utbetalingar.