Lønnsrapportering – arbeid utført i Noreg

  • Skriv ut

Hovudregelen er at lønn og anna godtgjersle for arbeid utført i Noreg skal innrapporterast i a-melding. Dette gjeld uansett om mottakaren er skattemessig busett i Noreg og uavhengig av om arbeidsgivaren er heimehøyrande i Noreg eller i utlandet. Det same gjeld for arbeidstakarar på norsk kontinentalsokkel.

Samleforskrift for tredjepartar si opplysningsplikt § 5-2-15 første ledd nr. 1.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.