Skattekort for utanlandske arbeidstakarar i Noreg

  • Skriv ut

Som arbeidsgivar pliktar du å hente skattekortet til dei tilsette før byrjinga av året. Skattetrekk skal gjennomførast i samsvar med skattekortet. Dersom den tilsette ikkje skal vere medlem i norsk folketrygd eller dersom han/ho vil krevje standardfrådrag, verkar dette inn på skattekortet. Dersom skattekortet ikkje ligg føre skal ein trekkje 50 % av bruttolønna/godtgjerslene til den tilsette.

Dersom det er behov for å endre skattekortet, er det enklast for den tilsette å gjere dette elektronisk

Arbeidsgivarar kan ikkje søkje om skattekort på vegner av tilsette. Utanlandske arbeidstakarar utan D-nummer må sjølve møte på skattekontoret for å søkje om skattekort. Frå kravet om personleg oppmøte gjeld det enkelte unnatak.

Utanlandske arbeidstakarar må leggje fram pass eller tilsvarande identitetsdokument slik at skattekontoret kan utføre ein identitetskontroll.

Søknad om fritak for forskotstrekk

Når det er forsvarleg grunn til å rekne med at inntekta ikkje skal skattleggjast i Noreg, kan ein søkje skattekontoret om ei erklæring om fritak for forskotstrekk.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.