Berekne meirverdiavgift ved import

  • Skriv ut

Rekn ut meirverdiavgift

Du har no funne grunnlaget for mva. Dette skal du bruke for å leggje på rett sats og rekne ut meirverdiavgifta.

Finn mva

 

Døme

Sum

 

Mva-grunnlag

4 700 kr

*

Mva-sats

25 %

=

Meirverdiavgift

1 175 kr

 

No har du berekna mva-grunnlaget og mva. Dette skal du bruke når du bokfører og rapporterer.

Kva er rett sats?

Avgiftssatsen kjem an på kva som blir importert og til kvar for eit føremål.

Sjå alle satsar for meirverdiavgift

Ver merksam på at éin tolldeklarasjon kan innehalde varer med ulik mva-sats. I så fall må du finne rett tollverdi, toll og andre avgifter per mva-sats.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.