Berekne meirverdiavgift ved import

  • Skriv ut

Start

Mva-registrerte verksemder skal rekne ut import-mva sjølve. Her får du ei forklaring på korleis du går fram.

Privatperson eller ikkje mva-registrert verksemd?
Dersom du er ein privatperson eller ei verksemd som ikkje er mva-registrert, betalar du til Tolletaten når du tek vara inn i landet, eller til speditør/transportfirma som tek inn vara på vegner av deg. Denne vegvisaren er ikkje relevant for deg.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.