Betale mva

  • Skriv ut

Verksemder som krev inn meirverdiavgift for kundane sine bør setje inn denne avgifta på ein eigen konto. Når du har sendt inn mva-meldinga og skal betale mva, får du betalingsinformasjonen i Altinn.

Dei fleste betaler inn meirverdiavgift annankvar månad. Sjå fristar for levering og betaling av mva.

Kontonummer og KID-nummer

Årstermin

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.