Endre kontonummer for å ta imot mva til gode

  • Skriv ut

Du kan sjølv endre kontonummeret som meirverdiavgift du har til gode skal utbetalast til.

Slik endrar du kontonummeret i Altinn

Logg inn på samordna registermelding

Når du kjem inn på skjemaet vel du Endring / nye opplysningar. Legg inn organisasjonsnummeret. Merk deretter av ved Registrerte opplysningar som ligg under meirverdiavgiftsregisteret. Her legg du inn kontonummer.

Innehavaren av verksemda må signere meldinga.

Du kan òg sende skriftleg beskjed til skattekontoret med signatur frå innehavaren.

Det er ikkje mogleg å velje valuta på utbetalinga. Landkoden som er oppgitt for den utenlandske banken avgjer vaultaen til utbetalinga. 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.