Utsett skatt

  • Skriv ut

Utsett skatt er ei skatteforplikting som utgjer 24 % av mellombelse skilnader i verksemda.

Dei mellombelse skilnadene oppstår fordi verksemda i finansrekneskapen og skatterekneskapen nyttar ulike reglar for verdifastsetting.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.