Sjølv om du har ein rekneskapsførar, må du gjere ein del kontorarbeid sjølv

Sørg for at du har ein skriftleg avtale med rekneskapsføraren om kva for arbeidsoppgåver rekneskapsføraren skal gjere og kva oppgåver du skal gjere sjølv. Snakk med rekneskapsføraren om dette. Du kan òg få informasjon ved å ta kontakt med Regnskap Norge, Økonomiforbundet eller Skatteetaten. Du vil òg finne mykje relevant informasjon i Brønnøysundregistra og Lovdata.