Er det tillate å skrive ut byttelappar på kvitteringsskrivar?

Kassasystemregelverket er ikkje til hinder for å skrive ut byttelappar på kvitteringsskrivar. Byttelappen må ikkje ha informasjon som kan forvekslast med ei salskvittering. Funksjonen skal gå fram av systembeskrivinga, jf. kassasystemlova § 3 andre ledd.