Gjeld kassasystemlova på Svalbard?

Kassasystemlova gjeld for kassasystem o.a. ein tilbyr for sal, utleige eller utlån til bokføringspliktig som nemnt i bokføringslova § 2, jf. kassasystemlova § 1. Bokføringslova gjeld ikkje for Svalbard. Det vil seie at kassasystemlova heller ikkje gjeld på Svalbard.