Må ein produsere daglege Z-rapportar også for kassapunkt som ikkje har vore i bruk i løpet av dagen?

Nei, dersom det ikkje er utført registreringar, skuffeopningar eller annan bruk frå det aktuelle kassapunktet, er det ikkje krav om å produsere ein Z-rapport og gjennomføre dagsoppgjer for kassapunktet.