Talet på prisundersøkingar skal spesifiserast på varegruppe og beløp. Kor detaljert må spesifikasjonen vere?

X- og Z-rapport skal innehalde talet på prisundersøkingar og spesifisert på varegruppe og beløp, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav t, jf. § 2-8.3.

Varegruppe er ikkje definert frå Skatteetaten si side, men omgrepet blir i dag brukt i m.a. bokføringsforskrifta § 5-3-2a siste ledd i forhold til skildring av art i salsdokumentet. Døme frå forarbeida:

  • I en virksomhet som selger ulike typer biltilbehør, vil en varegruppe som bilrekvisita ikke være tilstrekkelig spesifikk. En oppdeling av produktspekteret i grupper som bilbelysning, bilelektrisk, lasteprodukter, tilhengerprodukter, kupétilbehør, felger etc., vil derimot være akseptabel.
  • I en forretning som selger herreklær, kan en hensiktsmessig inndeling i varegrupper være: dresser, skjorter, jakker, slips, tilbehør etc. Det kun å angi ”klær”, vil ikke være tilfredsstillende.
  • I en kolonialforretning kan en hensiktsmessig oppdeling være: melk, brød, kjeks, mel, sukker, brus, øl, frukt, grønnsaker, sjokolade, rengjøringsmidler osv, uten at det konkret angis hva slags type melk, brød osv. det gjelder.

Vi meiner at dette kan vere retningsgivande òg når det gjeld mimimumskrav til spesifikasjon av prisoppslag per varegruppe.