Z-rapport kan ein køyre frå kvart kassapunkt, men er det greitt at alle Z-rapportane blir køyrde frå eitt av kassapunkta?

Ja, det er greitt. Etter kassasystemforskrifta § 2-8-1 skal kassasystemet for kvart kassapunkt kunne produsere X-rapportar, Z-rapportar, salskvitteringar og returkvitteringar.  Det er likevel tillate å produsere alle Z-rapportane frå eitt kassapunkt.