Systemleverandørar og utviklare

  • Skriv ut

SAF-T Standardformat rekneskap (SAF-T Financial) inneheld i hovudsak kontospesifikasjonar (hovudbok), og kontospesifikasjonar (reskontro) for kundar og leverandørar.

Systemleverandørar må tilpasse rekneskapssystema, slik at systema støttar den nye standarden for kundar som ynskjer å bruke rekneskapssysemet til å levere sine opplysningar på SAF-T format.

Erfaringsutveksling mellom systemleverandørar og utviklare

Det er det etablert eit diskusjonsforum for systemleverandørar og utviklare for å utveksle erfaringar, på GitHub.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.