Kurs for nye næringsdrivande

  • Skriv ut

Tips ein venn

Tips ein venn

Skatteetaten arrangerer kurs tilpassa deg som nettopp har starta verksemd. Kursa blir arrangerte over heile landet og er gratis. 

Du kan velje mellom kurs for enkeltpersonføretak (ENK) eller aksjeselskap (AS).

Vi tek opp desse temaa:

  • skatteetaten.no og altinn.no
  • rekneskap og bokføring
  • forskotsskatt
  • skattemelding (sjølvmelding)
  • næringsoppgåve og næringsrapport skatt
  • frådrag
  • meirverdiavgift og mva-melding

AS-kurset inneheld òg tema særskilt retta mot denne org.forma.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.