Kurs i "Korleis leggje inn tala frå rekneskapen din i Næringsrapport skatt"

  • Skriv ut

Skatt øst held kurs for næringsdrivande som sjølve skal sende inn næringstala sine. 

Kursa blir haldne i Oslo og er gratis. Dersom det er få påmelde, blir kursa avlyst.

Du kan velje mellom kurs for enkeltpersonføretak eller aksjeselskap.

Næringsrapport skatt er eit alternativ som du vel sjølv. For enkeltpersonføretak er dette ein del av skattemeldinga. For aksjeselskap er det heile innrapporteringa.

Før du vel denne måten å levere næringstal på, bør du ta denne testen:

Test-deg-sjølv: Eg er Næringsdrivande – kan eg bruke Næringsrapport skatt?

Kurset viser deg korleis du fyller ut Næringsrapport skatt ut ifrå rekneskapen bedrifta har ført.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.