Brønnøysundregistera

  • Skriv ut

Alle organisasjonsformer må registrerast i Brønnøysundregistera. Du registrerer deg ved å nytte skjemaet Samordna registermelding i Altinn.

Enkeltpersonføretak

Startar du enkeltpersonføretak, registrerer du dette i Einingsregisteret. Du får tilsendt ei registerutskrift når registreringa er gjort.

  • Du registrerer deg ved å nytte skjemaet Samordna registermelding.
  • Dette skjemaet skal òg nyttast ved seinare endringar, av til dømes adresse eller bankkonto.

Enkeltpersonføretak har òg rett til å registrere seg i Føretaksregisteret.

  • Dersom enkeltpersonføretaket har minst fem tilsette eller driv varehandel, har det registreringsplikt i Føretaksregisteret.
  • Når det er registrert, får du tilsendt ein firmaattest.
  • Selskapet skal meldast til registrering i Føretaksregisteret. Du får tilsendt firmaattest når registreringa er gjort.
  • Du registrerer deg ved å nytte skjemaet Samordna registermelding. Dette skjemaet skal òg nyttast ved seinare endringar, av til dømes adresse eller bankkonto.
  • Du finn meir om organisasjonsformer på altinn.no.

Aksjeselskap og andre organisasjonsformer

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.