Sosiale entreprenørar

  • Skriv ut

Sosialt entreprenørskap blir i hovudsak drive av andre motivasjonar enn økonomiske føremål. Sosiale entreprenørar finst både i privat, offentleg og frivillig sektor.

Somme jobbar i etablerte bedrifter, medan andre er i prosessen med å starte opp verksemd.

Eitt døme på slik verksemd er gatemagasinet =Oslo; andre store byar har òg tilsvarande prosjekt.

Når sosialt entreprenørskap blir drive av ideelle lag eller frivillige organisasjonar, er det regelverket som knytt til desse som skal nyttast.

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.