Transfer Pricing – internprising

  • Skriv ut

Norske selskap og faste driftsstader er oppgåve- og opplysningspliktige for transaksjonar og mellomvere som dei gjennomfører i interessefellesskap, jf. likningslova § 8-11.

Les meir om oppgåve- og opplysningspliktige her.

Skattedirektoratet sine retningslinjer gjev ei nærare skildring av kven som er opplysningspliktige og korleis skattytarane kan oppfylle opplysningsplikta. Reglane om oppgåve- og opplysningsplikt gjeld både grenseoverskridande transaksjonar og transaksjonar mellom norske selskap o.a.

Armlengdprinsippet, som er nedfelt i skattelova § 13-1, er i samsvar med OECD sin mønsterskatteavtale § 9 og OECD sine Transfer Pricing Guidelines (omsette til norsk). Sjå oversikt over skatteavtalane o.a. Noreg har inngått her.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.