Skattemelding (selvangivelse) og skatteoppgjør

  • Skriv ut

Skattemeldingen skal leveres elektronisk via Altinn. Frist for innlevering er 30. april, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3 første ledd, bokstav b. Det er ikke mulig å søke om utsettelse av innlevering i Altinn. En begrunnet søknad må sendes til Oljeskattekontoret per brev eller e-post før innleveringsfristen. 

For inntektsåret 2016 vil melding om skatteoppgjør for særskattepliktige sendes 16. oktober 2017, mens skatteoppgjør for landinntekten vil bli sendt 25. oktober 2017. Skatteliste for særskattepliktige vil bli offentliggjort 1. desember 2017 på Skatteetatens hjemmeside, jf. skatteforvaltningsloven § 9-7.

Forfallsdato for betaling/utbetaling av differansen mellom innbetalt terminskatt og fastsatt skatt er tre uker etter skatteoppgjøret ble sendt, det vil si 6. november 2017 jf. skattebetalingsloven § 10-22 andre ledd. Differansen mellom innbetalt terminskatt og fastsatt skatt renteberegnes fra 1. januar 2017 til 6. november 2017.

Krav på utbetaling av skatteverdien av undersøkelsesutgifter eller underskudd ved opphør, renteberegnes på samme måte som skatt til gode. Utbetaling skjer tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt.

Skjemaer og rettledninger for petroleumsvirksomhet

Selskap som omfattes av petroleumsskattelovens § 1 skal, i tillegg til øvrige RF-skjemaer, levere følgende skjemaer elektronisk i Altinn:

I tillegg skal følgende skjemaer leveres som vedlegg til skattemeldingen:

Standardbrev

Nedenfor følger årets standardbrev. Oljeskattekontoret informerer det enkelte selskap i eget brev om hvilke av standardbrevene som skal besvares for inntektsåret 2016.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.