20) Nedbetaling av aksjonærlån

Aksjonæren har eit tidlegare år lånt kr 200 000.

I år 2016 skal han betale ned heile saldoen sin

  • Post 8 Utbytte kr 100 000  per aksje 50. dato 01.02.2016 (aksjonæren har i dette tilfellet 2000 aksjar)
  • Post 21 Utbytte kr 100 000 per aksje 50 dato 01.02.2016

(i denne situasjonen er lånesaldoen redusert med 100 000 kroner og saldo er 100 000 på lånesaldoen)

Han brukar så utbyttet til å betale ned resten av lånesaldoen. (for å gjere det enklare tek ein ikkje omsyn til skatt på utbyttet her)

  • Post 22 Nedbetaling av aksjonærlån kr 100 000 dato 01.03.2016
  • Post 5 Innbetalt Aksjekapital UB må justerast opp med 100 000 kroner.

For rett utfylling, sjå døme på utfylte aksjonærregisteroppgåver:

 Nedbetaling av aksjonærlån