8) Mor/dotter-fusjon

Faktumopplysningar:

Mor eig 100 aksjar pålydande 1000 (AK =100 000) i dotter. Dotter blir innfusjonert i mor.

Løysing:

Ved ein slik fusjon er det berre nødvendig at dotter rapporterer inn fusjonen. For dotter skal ein fylle ut side 1, post 12 og post 26.

Særskilde merknader:

Feltet ”Pålydande per vederlagsaksje” i post 12 må fyllast ut med pålydande i mor. I post 26 er det organisasjonsnummeret til mor, aksjeklassen til mor og pålydande til mor som skal førast i felta.

For rett utfylling, sjå aksjonærregisteroppgåva nedanfor. 

 RF-1086 Utfylling Mor/dotter-fusjon. Hovudskjema og underskjema