Generelt om skattepliktige inntekter

Desse inntektene er skattepliktige for familiebarnehagen:

  • Eigenbetalinga til foreldra for å ha barna i barnehagen. Betaler du sjølv for å ha dine eigne barn i den barnehagen du driv, er også dette skattepliktig inntekt for barnehagen. 
  • Offentlege driftstilskot.