Eg driv sal frå ei nettside som ligg på ein utanlandsk server, er eg skatte- og avgiftspliktig for dette til Noreg?

Kvar serveren som nettsida ligg på er fysisk plassert, har ikkje noko å seie for skatte- og avgiftsplikta. Skatte- og avgiftsplikta blir avgjort av kva for land nettsida blir drive frå. Det vil seie at om nettsida er lokalisert i utlandet, men blir drive frå Noreg, skal ein følgje norske skatte- og avgiftsreglar.