Eg har ein nettstad der eg sel spel og ringjetonar der kunden sjølv lastar ned produktet. Er dette skatte- og avgiftspliktig?

Dette er skattepliktig som ordinært sal. Er du næringsdrivande er salet avgiftspliktig om omsetninga kjem inn under avgiftsreglane.