Eg kjøper og sel domene, er gevinsten skattepliktig?

Sal av domene er skatte- og avgiftspliktig på lik linje med sal av andre varer og tenester.