Skil regelverket på om eg sel til verksemder eller privatpersonar i utlandet?

Regelverket skil ikkje på om eksportsalet skjer til verksemder eller privatpersonar.