Skatt for frivillige og ideelle organisasjonar

  • Skriv ut

På desse sidene finn leiarar, styremedlemmer og tilsette eit oversyn over reglane om skatt, arbeidsgivaravgift, forskotstrekk og rapportering for ein institusjon eller organisasjon som ikkje har erverv til føremål.

Meirverdiavgift blir ikkje teke opp her, men under "Meirverdiavgift – mva".

Har du spørsmål om skatt, arbeidsgivaravgift eller meirverdiavgift, kan du ta kontakt med skattekontoret. Dersom du har spørsmål om forskotstrekk eller betaling av arbeidsgivaravgift, kan du ta kontakt med skatteoppkrevjarkontoret i kommunen der den skattefrie organisasjonen høyrer heime. Dersom du har spørsmål om rapportering, kan du ta kontakt med Etatenes fellesforvaltning.

Du finn det aktuelle skatte- og skatteoppkrevjarkontoret her.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.