Sjå skatteoppgjeret ditt

Sjølvbetening

  • Skriv ut

Skatteoppgjeret for næringsdrivande er klart tidlegast 2. august. Får du ikkje oppgjeret ditt då, er det løpande oppgjer fram til 25. oktober. 

Næringsdrivande med ektefellar får skatteoppgjeret sitt frå og med 2. august. 

Får du ikkje oppgjeret ditt då, er det løpande oppgjer fram til 25. oktober. 
Du blir varsla per e-post når oppgjeret ditt er klart.

Alle etterskotspliktige (selskap) får sitt skatteoppgjer for inntektsåret 2016 den 25. oktober, BERRE elektronisk. Det blir sendt varsel på e-post til adressa som er registrert under selskapet sin kontaktinformasjon i Altinn. 

Selskap med deltakarfastsetjing får ikkje skatteoppgjer, kun eit brev med informasjon om kva inntekt og formue som er fastsett og fordelt mellom deltakarane.

Vi kan diverre ikkje gi deg ein dato for når du får oppgjeret ditt, verken på skattekontoret eller per telefon til oss. Skattemeldingane blir handsama fortløpande hos sakshandsamarar ved skattekontora, og derifrå blir oppgjera sende ut så snart dei er klare: Løpande mellom 2. august og 25. oktober.

Vi varsler deg!

Slipp å lete og lure! Oppdater kontaktinformasjonen din i dag, så varsler vi deg per e-post når skatteoppgjøret ditt er klart.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.