Gåver til utanlandske frivillige organisasjonar og trus- og livssynssamfunn – liste over godkjende utanlandske organisasjonar

  • Skriv ut

Skattytarar kan krevje frådrag for gåve til visse utanlandske frivillige organisasjonar og trus- og livssynssamfunn som er godkjende av Skatteetaten på førehand. Lista nedanfor viser kva for utanlandske organisasjonar som kjem inn under gåvefrådragsordninga.

Oppdatert liste over utanlandske godkjende frivillige organisasjonar og trus- og livssynssamfunn:

Namn på organisasjonen

Hovudkontor

DANMARKS UNGE KATOLIKKER

København, Danmark

MOVEMBER EUROPE LTD

London, England

RONALD MC DONALD CHARITIES LATVIJA

Riga, Latvia

SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN

Stockholm, Sverige

THE NATURE CONSERVANCY

Berlin, Tyskland

WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL

London, England

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.