Kva for leveringsform skal eg velje?

Du kan levere på to ulike måtar. Test kva for ein som passar best for di bedrift.

Kva for leveringsform skal eg velje for mi bedrift?

 Eg er næringsdrivande – kan eg bruke Næringsrapport skatt?

Næringsdrivande med enkle skatteforhold

Næringsdrivande med enkle skatteforhold kan bruke Næringsrapport skatt, som gjer det enklare å sende inn næringsoppgåve med vedlegg for enkeltpersonføretak (ENK). Her kan du rapportere alle opplysningar samla utan å bruke RF-skjema. Når du leverer skattemeldinga for næringsdrivande elektronisk, kjem Næringsrapport skatt fram som eit eige val i Altinn.

Sjå og levere med Næringsrapport skatt

Dersom du ikkje kan bruke Næringsrapport skatt

Sjå og levere skattemelding (sjølvmeldinga) med næringsoppgåver

Enkeltpersonføretak må i tillegg til den personlege skattemeldinga si og Næringsoppgåve 1 levere skjemaet Personinntekt frå enkeltpersonføretak (RF-1224).