Sjå og levere skattemeldinga med Næringsrapport skatt

  • Skriv ut

Næringsrapport skatt er ei leveringsform for næringsdrivande med enkle skatteforhold. Dersom denne løysinga passar for bedrifta di, tilrår vi at du brukar ho når du skal rapportere for 2016.

Enkeltpersonføretak må gå vidare til skattemeldinga etter at Næringsrapport skatt er fylt ut for å korrigere personlege tal og sende inn. Aksjeselskap er ferdige med innsendinga når dei har levert Næringsrapport skatt.

 Passar Næringsrapport skatt for di bedrift?

Hjelp til utfylling av Næringsrapport skatt

Gode hjelpetekstar til kvart felt

  • Du finn utfyllande hjelpetekst ved å trykkje på spørsmålsteiknet ved felta.
  • Du kan søkje på postnummer eller på stikkord.
  • Det kjem opp hint undervegs, som hjelper deg å fylle inn dei rette verdiane.
  • Du kan sjå kor langt du er komen i menyen øvst på sida.

Kurs i "Hvordan legge inn tallene fra regnskapet ditt i Næringsrapport skatt"

Skatt øst holder kurs for næringsdrivende som selv skal sende inn sine næringstall.

Kursene holdes i Oslo og er gratis. Hvis det blir få påmeldte, vil kurs bli avlyst.

Meld deg på her.

Hjelp til innlogging?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.