• Skriv ut
  • Andre forhold

Andre forhold

  • Føretaket krev skattefrådrag for forsking og utvikling
  • Føretaket driv verksemd i fleire kommunar
  • Føretaket driv fleire verksemder
  • Føretaket har drive verksemd på Svalbard, eller ått fast eigedom på Svalbard i inntektsåret
  • Du har kravd førehandsfastsetting for inntektsåret
    (Dette er aktuelt til dømes dersom verksemda er avvikla 2016 og du fekk skatteoppgjeret i 2016, i staden for i 2017.) 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.