• Skriv ut
  • Andre forhold

Andre forhold

  • Føretaket har revisor
  • Føretaket har ått ein part i selskap med deltakarfastsetting eller NOKUS
  • Føretaket har vore ein del av eit skattekonsern
  • Føretaket har vore del av ein fusjon, fisjon eller ei selskapsomdanning i 2016
  • Føretaket skal skattleggjast etter reglane for skipsaksje-/skipsalmennaksjeselskap
  • Føretaket krev skattefrådrag for forsking og utvikling
  • Føretaket kravde førehandslikning for 2016
    (Dette er aktuelt til dømes dersom verksemda blei avvikla 2016 og du fekk skatteoppgjeret i 2016, i staden for i 2017.)

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.