Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

 • Skriv ut
 • Andre forhold

Andre forhold

 • Føretaket har revisor
 • Føretaket har ått ein part i selskap med deltakarfastsetting eller NOKUS
 • Føretaket har vore ein del av eit skattekonsern
 • Føretaket har vore del av ein fusjon, fisjon eller ei selskapsomdanning i 2016
 • Føretaket skal skattleggjast etter reglane for skipsaksje-/skipsalmennaksjeselskap
 • Føretaket krev skattefrådrag for forsking og utvikling
 • Føretaket kravde førehandslikning for 2016
  (Dette er aktuelt til dømes dersom verksemda blei avvikla 2016 og du fekk skatteoppgjeret i 2016, i staden for i 2017.)

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.