• Skriv ut
  • Driv føretaket ei av desse næringane?

Driv føretaket ei av desse næringane?

Svar JA dersom bedrifta driv ei av desse næringane:

  • Jordbruk, skogbruk, reindrift eller fiske
  • Skiferproduksjon i Nord-Troms eller Finnmark
  • Transport (drosje, annan persontransport, godstransport på veg)
  • Overnatting eller servering med alkohol
  • Familiebarnehage
  • Biletkunst
  • Føretaket åtte jordbrukseigedom, skogbrukseigedom eller vasskraftverk

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.