• Skriv ut
  • Er føretaket registrert i Brønnøysundregistera som:

Er føretaket registrert i Brønnøysundregistera som:

  • Burettslag, bustadaksjeselskap eller tilsvarande
  • Bank, kreditt- eller finansieringsføretak, verdipapirfond eller forvaltningsselskap for verdipapirfond
  • Samvirke
  • Forsikringsselskap eller pensjonskasse osv
  • Petroleumsverksemd
  • Føretaket er eit deltakarlikna selskap, til dømes ANS eller DA
  • Føretaket er ei foreining eller ein institusjon med avgrensa skatteplikt etter skl §2-32

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.