• Skriv ut
  • Har du eller føretaket eitt av desse forholda til utlandet?

Har du eller føretaket eitt av desse forholda til utlandet?

  • Teke ut eigedelar og/eller forpliktingar frå norsk skattleggingsområde
  • Den personlege skatteplikta di som følgje av busetjing i Noreg har opphøyrt i løpet av 2016
  • Aksje ein eig i utanlandsk selskap eller part i utanlandsk verdipapirfond
  • I løpet av inntektsåret utsett å betale inn skatt av eigedelar og forpliktingar som skattytaren i tidlegare år har teke ut frå norsk skattleggingsområde

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.