• Skriv ut
  • Korleis fører du rekneskapen til føretaket?

Korleis fører du rekneskapen til føretaket?

  • Føretaket er årsrekneskapspliktig etter Rekneskapslova

Vel JA dersom føretaket har rekneskapsplikt (ikkje berre bokføringsplikt) som skildra i lova om årsrekneskap i rekneskapslova.

Føretaket har som hovudregel rekneskapsplikt når det har eigedelar med ein verdi over 20 millionar kroner eller talet på tilsette i gjennomsnitt er høgare enn 20 årsverk.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.