• Skriv ut
  • Korleis fører du rekneskapen til føretaket?

Korleis fører du rekneskapen til føretaket?

  • Føretaket lagar årsrekneskapen etter den internasjonale rekneskapsstandarden IFRS eller den forenkla versjonen av denne
  • Rekneskapsåret til føretaket skil seg frå kalenderåret
  • Føretaket har plikt til å levere oppgåve etter skatteforvaltingslova § 8-11 nr. 1 fordi føretaket har store transaksjonar med nærståande og/eller store uteståande krav med nærståande
  • Føretaket hadde høgare netto rentekostnader enn 5 millionar kroner i 2016
  • Føretaket overfører rentekostnader til 2016 som føretaket avgrensa i 2015

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.