Informasjon om fjorårstal i Næringsoppgåva 1 (rettleiing RF-1176)

  • Skriv ut

Det er frivillig å fylle ut fjorårstala i resultat- og balanseoppstillinga. Dette gjeld ikkje dersom fjorårstala er omarbeidde.

NB: Særskilt om avstemming av skattemessig eigenkapital for dei som ikkje har fylt ut fjorårstal.

For å kunne avstemme den skattemessige eigenkapitalen per 31.12.2015 er det likevel nødvendig å leggje inn skattemessig eigenkapital per 31.12.2014.  (skal leggjast inn som (einaste) fjorårstal)

Gå fram slik når du skal fylle ut denne i Altinn:

•Under "2. Spesifiser balanse" klikk "Endre" i linja "9960 Sum skattemessig eigenkapital".

•Legg deretter inn beløpet for skattemessig eigenkapital per 31.12.2015 i post 2050 "Annan eigenkapital" i kolonnen "verdien for fjoråret".

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.