Døme med eitt kommunikasjonsmiddel

  • Skriv ut
Totale kostnader kr 6250 inkl. mva  
Utrekna fordel kr 6250 OBS! Maks. kr 4392. Gjeld uansett om du har  éi - eller fleire - EK-tenester.
Tilbakeføring kr 4392  

Totalt inkl. mva. 6250 : 1,25 = 5000 ekskl. mva., dvs. at mva. utgjer 1250

Mva. privat del 4392 : 1,25 = 3513 ekskl. mva., dvs. at mva. utgjer 879

I post 6995 skal du føre dei totale kostnadene ekskl. mva. på næringsdelen.

1250 – 879 = 371 kroner skal trekkjast frå 6250.

Du fører 5879 kroner i post 6995 og tilbakefører 4392 kroner i post 7098 og 2068

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.