Døme på bruk i mindre enn eit år

  • Skriv ut

Når du bruker kommunikasjonstenester berre delar av året, må du basere utrekninga på heile og påbyrja månader.

Brukt frå 1. januar t.o.m. 5. mai (5 månader)

Totale kostnader 6250 kroner inkl. mva.

Totale kostnader kr 6250 inkl. mva  
Utrekna fordel kr 6250  OBS! Maksimalt 5/12 av 4392 = 1830
Tilbakeføring kr 1830  

Totalt inkl. mva. 6250 : 1,25 = 5000 ekskl. mva. (dvs. at mva. utgjer 1250)

Mva. privat del 1830 : 1,25 = 1464 ekskl. mva. (dvs. at mva. utgjer 346466)

I post 6995 i Næringsoppgåve 1 skal du føre dei totale kostnadene ekskl. mva. på næringsdelen.

1250 – 366 = 884 kroner skal trekkjast frå 6250.

Du fører 5366 kroner i post 6995 i Næringsoppgåve 1 og 1830 kroner i post 7098.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.