Kostnader og avskriving

  • Skriv ut

Når du kjøper utstyr eller annet som for eksempel anleggsmidler til bedrifta, skal dette førast i balansen og kostnadsførast (avskrives) over fleire år. Det er stor forskjell på den regnskapsmessige og den skattemessige måten å avskrive på. Føretak som er bokføringspliktige treng kun å forholde seg til dei skattemessige regla for avskriving.

Driftsmidler skal som hovudregel førast i balansen uten frådrag om verdien ikkje reduseres på grunn av slitasje eller alder. 
Døme på dette kan vere: grunn/tomt, veiger, bustadeigendommer, kunstgjenstander.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.