Slik fyller du ut skattemelding (sjølvmeldinga) for enkeltpersonføretak

  • Skriv ut

Fyll ut vedlegg

For næringsoppgåve 1

Det finst fleire skjema som kan du kan leggje ved. Kva for skjema du skal fylle ut, kjem an på kva for bransje du tilhøyrer, og om du har nokon skattemessige forhold som krev ekstra informasjon. Dei to mest vanlege vedlegga er:

For Næringsoppgåve skatt

Dei mest vanlege tilleggsskjemaa er inkludert i løysinga.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.