Slik fyller du ut skattemelding (sjølvmeldinga) for enkeltpersonføretak

  • Skriv ut

Start

I denne oversikta får du svar på dei vanlegaste spørsmåla om korleis du leverer skattemelding i Altinn for næringsdrivande med enkeltpersonføretak. 

Enkeltpersonføretak er ei organisasjonsform der ein "fysisk person", altså eit menneske, står ansvarleg for ei næringsverksemd.

Er du utanlandsk med mellombels opphald i Noreg?

Har du ikkje fått tilsendt førehandsutfylt skattemelding? 

Hjelp til skattemeldinga for utanlandske sjølvstendig næringsdrivande med mellombels opphald i Noreg

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.