Taxnorway.no

Skatteoppgjør

Utskriftsversjon

Når Skattekontoret har behandlet skattemeldingen får foretaket et skatteoppgjør.Skatteoppgjøret inneholder informasjon om beregningsgrunnlaget, og utskrevet/innbetalt forskuddsskatt.

Skatteoppgjøret blir sendt ut i oktober. Ditt foretak er ansvarlig for at det er oppgitt korrekt adresse til Skatteetaten.  

Er det betalt for lite skatt, må restbeløpet betales innen fristen som står på baksiden av skatteoppgjøret.Ved endring er fristen til å betale 3 uker etter datoen som er skrevet på skatteoppgjøret.

Restskatten må betales innen fristen selv om det klages på skatteoppgjøret. Betaler du for sent, blir beløpet tillagt forsinkelsesrenter.Har det blitt betalt for mye skatt vil tilgodebelpet bli utbetalt fra oss 3 uker etter datoen på skatteoppgjøret. For trygg og rask utbetaling anbefaler vi overføring til selskapets bankkonto.

Klage på skatteoppgjøret

Mener du skatteoppgjøret er feil kan du klage til skattekontoret som er oppgitt øverst til høyre på skatteoppgjøret. Fristen for klage er 6 uker fra den dato skatteoppgjøret er sendt. I klagen må det opplyses hva som er feil, og hvorfor det er feil.

Klage på feil eller manglende forskuddsskatt/innbetalinger må sendes til skatteoppkreveren. 

Informasjon som blir sendt til skattekontoret eller skatteoppkrever må være undertegnet av bemyndiget person.Organisasjonsnummeret til selskapet eller person/d-nummer for enkeltpersonforetak må også påføres ved henvendelser.


Myndighetenes innfordringsmuligheter

Dersom kravet ikke betales innen forfall påløper forsinkelsesrenter og beløpet blir tvangsinnfordret.


Work in Norway